PERSONDATA - SAMHANDELSPARTNER

Privatlivspolitik for handelspartnere i Selskabet.

1  Formål med behandlingen af dine personoplysninger.
1.1  Når du er handler med os, har vi brug for at behandle dine oplysninger til følgende formål:
1.2  Udarbejdelse af salgs- eller indkøbsordre.
1.3  Fremsendelse af nyhedsbreve og tilbud.

2  De oplysninger, som vi behandler om dig.
2.1  Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
2.1.1  Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, direkte telefonnummer samt personlig mailadresse

 Deling af dine personoplysninger.
3.1  Vi deler ikke dine oplysninger med andre.

4  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.
4.1  De oplysninger, som vi behandler om dig som led i den løbende samhandel opbevarer vi på ubestemt tid.

5  Dine rettigheder.
5.1  Indsigt
5.1.1  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer om dig. Ved at rette henvendelse til os kan du anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

5.2
  Berigtigelse og sletning
5.2.1  Du har ret, til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi, af en eller anden grund, ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

5.3
  Begrænsning af behandling
5.3.1  Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Kontakt os venligst , hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.

5.4
  Dataportabilitet
5.4.1  Du har under visse nærmere betingelser ret til at modtage de oplysninger, som du selv har givet os og kun oplysninger vedrørende dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

5.5
  Tilbagekaldelse af samtykke
5.5.1  Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger eller, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

6  Klage til tilsynsmyndighed
6.1  Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk

7  Ændringer og opdateringer
7.1  Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik.

Denne politik er senest opdateret 9. oktober 2018.