S&K Group A/S varetager den overordnede strategi for gruppen

S&K Group A/S råder over 3 virksomheder Sørensen & Kofoed A/S , Linatex A/S og B.S. Specialslanger A/S.

Det er hensigten at fremme organisk vækst og strategiske opløb, indenfor vores område, for at øge markedsandelen på det Danske marked for tekniske artikler.